Studium Edukacji i twórczości

Kurs wychowawcy wypoczynku

 

Adresatem kursu może być osoba:

  • chętna do pracy z dziećmi i młodzieżą
  • pełnoletnia
  • o dobrym zdrowiu psycho - fizycznym
  • z wykształceniem średnim lub w ostatniej klasie szkoły średniej.

Uczestnicy zakwalifikowani do kursu zobowiązani są do uczestniczenia w wykładach i zajęciach praktycznych.

Kurs realizowany jest w systemie weekendowym w dniach:

11,12,13 wrzesień 2020/ edycja wrzesień

19,20,21,22 listopad 2020/ edycja listopad

10,11,12,13 grudzień 2020 / edycja grudzień

w Łodzi.

Piątek 11 wrzesieńgodz.8.00 - 17.30
Sobota 12 wrzesieńgodz. 8.00 - 17.30
Niedziela 13 wrzesieńgodz. 8.00 - 17.30

lub

Czwartek 19 listopadgodz.16.00 - 20.30
Piątek 20 listopadgodz.16.00 - 20.30
Sobota 21 listopadgodz. 8.00 - 17.30
Niedziela 22 listopadgodz. 8.00 - 17.30

lub

Czwartek 10 grudzieńgodz.16.00 - 20.30
Piątek 11 grudzieńgodz.16.00 - 20.30
Sobota 12 grudzieńgodz. 8.00 - 17.30
Niedziela 13 grudzieńgodz. 8.00 - 17.30 


Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki, ul. Rydzowa 15, Łódź 91-211.Miejsce kursu:

Koszt:

200zł  - promocja trwa do 31 sierpnia lub do wyczerpania miejsc promocyjnych.

 

Liczba miejsc ograniczona!

Szczegóły kursu:

Terminy

11,12,13 wrzesień - cały weekend 

19,20,21,22 listopad 2020 - cały weekend
10,11,12,13 grudzień 2020 - cały weekend

ZAŚWIADCZENIE WYDAWANE JEST W OSTATNIM DNIU KURSU

Liczba godzin

36 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się w weekendy.

Kadra prowadząca kurs

To specjaliści z zakresu: medycyny, pierwszej pomocy, prawa oświatowego, wychowawcy wypoczynku, animatorzy kultury.

Program kursu zgodny jest

z:

  • art. 92r ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.)
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz. U.poz.452)
  • oraz Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym ( DZ. U. poz. 1629)

Zgodę: na prowadzenie kursu wydał Łódzki Kurator Oświaty.

Forma kursu: wykłady i zajęcia praktyczne

Kurs kończy się egzaminem nadającym uprawnienia państwowe. Egzamin składa się z części sprawdzającej Państwa wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu w formie ustnej oraz części praktycznej udzielenia pierwszej pomocy.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydaje się absolwentowi na drukach MEN, zgodnie

z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016r.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę daje prawo do wykonywania zawodu jako wychowawca

na półkoloniach, koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i na terenie

całej Unii Europejskiej.

Koszt: 200zł  /ostatnie miejsca w cenie promocyjnej!

Rezerwacje można dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00 lub mailowo.

Podczas rezerwacji mailowych proszę podać /imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia, numer telefonu, adres mailowy oraz nazwę i termin kursu/.

Zachęcamy Państwa do wpłat na konto organizatora w ciągu 24 godzin od rezerwacji. 

Gwarantuje to Państwu udział w kursie oraz cenę w przypadku promocji.

W okreresie wakacyjnym, wpłaty dokonujcie Państwo dopiero od 24lipca 2020r.

Nr konta: 67 1560 0013 2292 5033 6000 0002

(treść: imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia, nazwa kursu).

Jednak przed dokonaniem wpłaty, prosimy o sprawdzenie dostępności wolnego miejsca.

Prowadzimy, także szkolenia w/w kursu dla grup w uzgodnionym terminie na terenie całego kraju. Koszt ustalamy indywidualnie.

Masz pytania?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: "STUDIUM EDUKACJI I TWÓRCZOŚCI Ilona Chruślińska" Nip: 7321829533. Wypełniając powyższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez administratora danych w celach kontaktowych. Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Regulamin plików cookies