Kursy na wychowawcę kolonijnego Łódź - Studium Edukacji i twórczości

Kurs wychowawcy wypoczynku

Adresatem kursu może być osoba:

  • chętna do pracy z dziećmi i młodzieżą
  • pełnoletnia
  • o dobrym zdrowiu psycho - fizycznym
  • z wykształceniem średnim lub w ostatniej klasie szkoły średniej.

Uczestnicy zakwalifikowani do kursu zobowiązani są do uczestniczenia w wykładach i zajęciach praktycznych.

Kurs w Łodzi realizowany jest  w dniach:

 

16 - 19 grudzień 2021r. (cały weekend)

20-23 styczeń 2022r. (cały weekend)

cena kursu  - 200zł   


Kurs wychowawcy wypoczynku edycja grudzień 2021

czwartek 16 grudzieńgodz.16.00 - 20.30
piątek  17 grudzień            godz.16.00 - 20.30
sobota 18 grudzień     godz. 8.00 - 17.30
niedziela 19 grudzieńgodz. 8.00 - 17.30

Kurs wychowawcy wypoczynku edycja styczeń  2022

czwartek 20 styczeńgodz.16.00 - 20.30
piątek  21 styczeń            godz.16.00 - 20.30
sobota 22 styczeń     godz. 8.00 - 17.30
niedziela 23 styczeńgodz. 8.00 - 17.30

Miejsce kursu wychowawcy wypoczynku:

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki, ul. Rydzowa 15, Łódź 91-211.

Cena kursu:

200 zł 

Liczba miejsc ograniczona!

Każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp on line do materiałów omawianych na kursie oraz potrzebnych do pracy wychowawcy.

Zgłoś chęć uczestnictwa w kursie

Imię/Imiona nazwisko:
Miejsce urodzenia:
Data urodzenia:
Telefon:
E-mail:
Wybierz termin kursu:
Ilość osób:
Wpisz: soih

Szczegóły kursu:

Terminy

16 - 19 grudzień 2021r. ( cały weekend)

20 - 23 styczeń 2022r. ( cały weekend)

ZAŚWIADCZENIE WYDAWANE JEST W OSTATNIM DNIU KURSU

Liczba godzin

36 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się w weekendy.

Kadra prowadząca kurs

To specjaliści z zakresu: medycyny, pierwszej pomocy, prawa oświatowego, wychowawcy wypoczynku, animatorzy kultury.

Program kursu wychowawcy kolonijnego zgodny jest z:

  • art. 92r ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.)
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz. U.poz.452)
  • oraz Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym ( DZ. U. poz. 1629)

Zgoda na prowadzenie kursu:

Wydana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Forma kursu:

Wykłady i zajęcia praktyczne

Kurs na wychowawcę wypoczynku kończy się egzaminem nadającym uprawnienia państwowe. Egzamin składa się z części sprawdzającej Państwa wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu w formie ustnej oraz części praktycznej udzielenia pierwszej pomocy.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydaje się absolwentowi na drukach MEN, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016r.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę daje prawo do wykonywania zawodu jako wychowawca na półkoloniach, koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej.

Cena kursu: 200 zł - ostatnie miejsca w cenie promocyjnej!

Rezerwacje można dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00 lub mailowo.

Podczas rezerwacji mailowych proszę podać: imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia, numer telefonu, adres mailowy oraz nazwę i termin kursu.

Zachęcamy Państwa do wpłat na konto organizatora w ciągu 24 godzin od rezerwacji. 

Gwarantuje to Państwu udział w kursie oraz cenę w przypadku promocji.

Nr konta: 67 1560 0013 2292 5033 6000 0002

(treść: imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia, nazwa kursu)

Jednak przed dokonaniem wpłaty, prosimy o sprawdzenie dostępności wolnego miejsca.

Uwaga:

W przypadku Państwa rezygnacji z udziału w kursie organizator nie zwraca wpłaty. Możliwe jest przeniesienie na inny termin. 

Jeżeli organizator odwoła kurs z powodu ograniczeń i zakazów związanych z epidemią Covid 19, Państwa wpłata zwracana jest w ciągu 24godzin.

Prowadzimy, także szkolenia w/w kursu dla grup w uzgodnionym terminie na terenie całego kraju. Koszt ustalamy indywidualnie.

Masz pytania?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: "STUDIUM EDUKACJI I TWÓRCZOŚCI Ilona Chruślińska" Nip: 7321829533. Wypełniając powyższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez administratora danych w celach kontaktowych. Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Regulamin plików cookies