Kursy na wychowawcę kolonijnego Łódź - Studium Edukacji i twórczości

Kurs wychowawcy wypoczynku

Adresatem kursu może być osoba:

  • chętna do pracy z dziećmi i młodzieżą
  • pełnoletnia
  • o dobrym zdrowiu psycho - fizycznym
  • z wykształceniem średnim lub w ostatniej klasie szkoły średniej.

Uczestnicy zakwalifikowani do kursu zobowiązani są do uczestniczenia w wykładach i zajęciach praktycznych.

Kurs w Łodzi realizowany jest w systemie weekendowym w dniach:

19, 20, 21, 22 listopad 2020

10, 11, 12, 13 grudzień 2020

Kurs wychowawcy wypoczynku edycja listopad 2020

Czwartek 19 listopadgodz.16.00 - 20.30
Piątek 20 listopadgodz.16.00 - 20.30
Sobota 21 listopadgodz. 8.00 - 17.30
Niedziela 22 listopadgodz. 8.00 - 17.30

 

Kurs wychowawcy wypoczynku edycja grudzień 2020

Czwartek 10 grudzieńgodz.16.00 - 20.30
Piątek 11 grudzieńgodz.16.00 - 20.30
Sobota 12 grudzieńgodz. 8.00 - 17.30
Niedziela 13 grudzieńgodz. 8.00 - 17.30 

 

Miejsce kursu wychowawcy wypoczynku:

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki, ul. Rydzowa 15, Łódź 91-211.

Cena kursu:

200 zł  - promocja trwa do 31 października lub do wyczerpania miejsc promocyjnych.

 

Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoś chęć uczestnictwa w kursie

Imię/Firma:
Telefon:
E-mail:
Wybierz termin kursu:
Ilość osób:
Wpisz: donf

Szczegóły kursu:

Terminy

19, 20, 21, 22 listopad 2020 - cały weekend
10, 11, 12, 13 grudzień 2020 - cały weekend

ZAŚWIADCZENIE WYDAWANE JEST W OSTATNIM DNIU KURSU

Liczba godzin

36 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się w weekendy.

Kadra prowadząca kurs

To specjaliści z zakresu: medycyny, pierwszej pomocy, prawa oświatowego, wychowawcy wypoczynku, animatorzy kultury.

Program kursu wychowawcy kolonijnego zgodny jest z:

  • art. 92r ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.)
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz. U.poz.452)
  • oraz Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym ( DZ. U. poz. 1629)

Zgoda na prowadzenie kursu:

Wydana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Forma kursu:

Wykłady i zajęcia praktyczne

Kurs na wychowawcę wypoczynku kończy się egzaminem nadającym uprawnienia państwowe. Egzamin składa się z części sprawdzającej Państwa wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu w formie ustnej oraz części praktycznej udzielenia pierwszej pomocy.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydaje się absolwentowi na drukach MEN, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016r.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę daje prawo do wykonywania zawodu jako wychowawca na półkoloniach, koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej.

Cena kursu: 200 zł - ostatnie miejsca w cenie promocyjnej!

Rezerwacje można dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00 lub mailowo.

Podczas rezerwacji mailowych proszę podać: imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia, numer telefonu, adres mailowy oraz nazwę i termin kursu.

Zachęcamy Państwa do wpłat na konto organizatora w ciągu 24 godzin od rezerwacji. 

Gwarantuje to Państwu udział w kursie oraz cenę w przypadku promocji.

Nr konta: 67 1560 0013 2292 5033 6000 0002

(treść: imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia, nazwa kursu)

Jednak przed dokonaniem wpłaty, prosimy o sprawdzenie dostępności wolnego miejsca.

Prowadzimy, także szkolenia w/w kursu dla grup w uzgodnionym terminie na terenie całego kraju. Koszt ustalamy indywidualnie.

Masz pytania?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: "STUDIUM EDUKACJI I TWÓRCZOŚCI Ilona Chruślińska" Nip: 7321829533. Wypełniając powyższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez administratora danych w celach kontaktowych. Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Regulamin plików cookies