Kursy na wychowawcę kolonijnego Łódź - Studium Edukacji i twórczości

Kurs wychowawcy wypoczynku z aktualną licencją Kuratorium Oświaty

Adresatem kursu może być osoba:

  • chętna do pracy z dziećmi i młodzieżą
  • pełnoletnia
  • o dobrym zdrowiu psycho - fizycznym.

Uczestnicy zakwalifikowani do kursu zobowiązani są do uczestniczenia w wykładach i zajęciach praktycznych.

Kurs realizowany jest w Łodzi 

Cena kursu:

379 zł / cena promocyjna, ważna do zakończenia miejsc w akcji promocji!

Liczba miejsc na kursie ograniczona!

Każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp on line do materiałów omawianych na kursie oraz potrzebnych do pracy wychowawcy.

Kursy odbywają się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi.

 

Adres: Aleja 1 Maja 89, 90-755 Łódź.

 

25,26,27,28 /edycja kwiecień

czwartek 25 kwietniagodz.16.00 - 20.30
piątek  26 kwietnia     godz.16.00 - 20.30
sobota 27 kwietniagodz. 8.00 - 18.00
niedziela 28 kwietniagodz. 8.00 - 18.00

16,17,18,19 /edycja maj

czwartek 16 maja      godz.16.00 - 20.30
piątek  17 maja     godz.16.00 - 20.30
sobota 18 majagodz. 8.00 - 18.00
niedziela 19 majagodz. 8.00 - 18.00

13,14,15,16 /edycja czerwiec

czwartek 13 czerwcagodz.16.00 - 20.30
piątek  14 czerwca    godz.16.00 - 20.30
sobota 15 czerwcagodz. 8.00 - 18.00
niedziela 16 czerwcagodz. 8.00 - 18.00

26,27,28 /edycja wakacje

środa 26 czerwca    godz. 9.00 - 18.30
czwartek 27 czerwcagodz. 8.00 - 18.30
piątek  28 czerwca  godz. 8.00 - 18.00

12,13,14,15 /edycja grudzień

czwartek 12 grudniagodz.16.00 - 20.30
piątek  13 grudnia    godz.16.00 - 20.30
sobota 14 grudniagodz. 8.00 - 18.00
niedziela 15 grudniagodz. 8.00 - 18.00

Wszystkie kursy akredytowane są przez Kuratorium Oświaty w Łodzi 

Kursy odbywają się

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi.

Adres: Aleja 1 Maja 89, Łódź.

Zgłoś chęć uczestnictwa w kursie

Imię/Imiona nazwisko:
Miejsce urodzenia:
Data urodzenia:
Telefon:
E-mail:
Wybierz termin kursu:
Ilość osób:
Zapoznałam(em) się z regulaminem
Wpisz: nsqp

Szczegóły kursu:

Terminy

 

ZAŚWIADCZENIE WYDAWANE JEST W OSTATNIM DNIU KURSU

 

25,26,27,28 /edycja kwiecień

16,17,18,19 /edycja maj

13,14,15,16 /edycja czerwiec

26,27,28 /edycja wakacje

12,13,14,15/ edycja grudzień

Liczba godzin

36 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się w weekendy.

Kadra prowadząca kurs

To specjaliści z zakresu: medycyny, pierwszej pomocy, prawa oświatowego, wychowawcy wypoczynku, animatorzy kultury.

Program kursu wychowawcy kolonijnego zgodny jest z:

  • art. 92r ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.)
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz. U.poz.452)
  • oraz Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym ( DZ. U. poz. 1629)

Zgoda na prowadzenie kursu:

Wydana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Forma kursu:

Wykłady i zajęcia praktyczne

Kurs na wychowawcę wypoczynku kończy się egzaminem nadającym uprawnienia państwowe. Egzamin składa się z części sprawdzającej Państwa wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu w formie ustnej oraz części praktycznej udzielenia pierwszej pomocy.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydaje się absolwentowi na drukach MEN, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016r.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę daje prawo do wykonywania zawodu jako wychowawca na półkoloniach, koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej.

Cena kursu: 379 zł - ostatnie miejsca w cenie promocyjnej!

Rezerwacje można dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00 lub mailowo.

Podczas rezerwacji mailowych proszę podać: imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia, numer telefonu, adres mailowy oraz nazwę i termin kursu.

Zachęcamy Państwa do wpłat na konto organizatora w ciągu 24 godzin od rezerwacji. 

Gwarantuje to Państwu udział w kursie oraz cenę w przypadku promocji.

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0005 4349 5969 Bank Millennium

(treść: imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia, nazwa kursu)

 

♦ Prowadzimy, także szkolenia w/w kursu dla grup w uzgodnionym terminie na terenie całego kraju. Koszt ustalamy indywidualnie.♦

Masz pytania?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: "STUDIUM EDUKACJI I TWÓRCZOŚCI Ilona Chruślińska" Nip: 7321829533. Wypełniając powyższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez administratora danych w celach kontaktowych. Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Regulamin plików cookies