Kursy na wychowawcę kolonijnego Łódź - Studium Edukacji i twórczości

Kurs wychowawcy wypoczynku z aktualną licencją Kuratorium Oświaty

Adresatem kursu może być osoba:

  • chętna do pracy z dziećmi i młodzieżą
  • pełnoletnia
  • o dobrym zdrowiu psycho - fizycznym
  • z wykształceniem średnim lub w ostatniej klasie szkoły średniej.

Uczestnicy zakwalifikowani do kursu zobowiązani są do uczestniczenia w wykładach i zajęciach praktycznych.

Kurs w Łodzi realizowany jest w terminach:

11,12,13,14 maj 2023r., - brak wolnych miejsc

18,19,20,21 maj 2023r., - ostatnie miejsca

 

15,16,17,18 czerwiec 2023r., ostatnie miejsca

 

28,29,30 czerwiec 2023r./ edycja wakacje

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs wychowawcy wypoczynku edycja maj 18- 21 maj 2023

Kurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Przybyszewskiego 15, Łódź 91-188

czwartek 18 majgodz.16.00 - 20.30
piątek  19 maj          godz.16.00 - 20.30
sobota 20 maj godz. 8.00 - 18.00
niedziela 21 maj  godz. 8.00 - 18.00

Kurs wychowawcy wypoczynku edycja czerwiec 15- 18 czerwiec 2023

Kurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Przybyszewskiego 15, Łódź 91-188

czwartek 15 czerwiec  godz.16.00 - 20.30
piątek     16 czerwiec        godz.16.00 - 20.30
sobota     17 czerwiecgodz. 8.00 - 18.00
niedziela 18 czerwiec godz. 8.00 - 18.00

Kurs wychowawcy wypoczynku edycja czerwiec 28- 30 czerwiec 2023

 

środa  28 czerwiec        godz. 9.00 - 18.30
czwartek 29 czerwiecgodz. 8.00 - 17.30
piątek 30 czerwiec godz. 8.00 - 18.30

Cena kursu:

299 zł / cena promocyjna, ważna do zakończenia miejsc w akcji promocji!

 

Liczba miejsc ograniczona!

Każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp on line do materiałów omawianych na kursie oraz potrzebnych do pracy wychowawcy.

Zgłoś chęć uczestnictwa w kursie

Imię/Imiona nazwisko:
Miejsce urodzenia:
Data urodzenia:
Telefon:
E-mail:
Wybierz termin kursu:
Ilość osób:
Zapoznałam(em) się z regulaminem
Wpisz: jsyh

Szczegóły kursu:

Terminy

18,19,20,21 maj 2023r.,

15,16,17,18 czerwiec 2023r.,

28,29,30 czerwiec 2023r.

ZAŚWIADCZENIE WYDAWANE JEST W OSTATNIM DNIU KURSU

Liczba godzin

36 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się w weekendy.

Kadra prowadząca kurs

To specjaliści z zakresu: medycyny, pierwszej pomocy, prawa oświatowego, wychowawcy wypoczynku, animatorzy kultury.

Program kursu wychowawcy kolonijnego zgodny jest z:

  • art. 92r ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.)
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz. U.poz.452)
  • oraz Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym ( DZ. U. poz. 1629)

Zgoda na prowadzenie kursu:

Wydana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Forma kursu:

Wykłady i zajęcia praktyczne

Kurs na wychowawcę wypoczynku kończy się egzaminem nadającym uprawnienia państwowe. Egzamin składa się z części sprawdzającej Państwa wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu w formie ustnej oraz części praktycznej udzielenia pierwszej pomocy.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydaje się absolwentowi na drukach MEN, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016r.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę daje prawo do wykonywania zawodu jako wychowawca na półkoloniach, koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej.

Cena kursu: 299 zł - ostatnie miejsca w cenie promocyjnej!

Rezerwacje można dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00 lub mailowo.

Podczas rezerwacji mailowych proszę podać: imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia, numer telefonu, adres mailowy oraz nazwę i termin kursu.

Zachęcamy Państwa do wpłat na konto organizatora w ciągu 24 godzin od rezerwacji. 

Gwarantuje to Państwu udział w kursie oraz cenę w przypadku promocji.

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0005 4349 5969 Bank Millennium

(treść: imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia, nazwa kursu)

 

♦ Prowadzimy, także szkolenia w/w kursu dla grup w uzgodnionym terminie na terenie całego kraju. Koszt ustalamy indywidualnie.♦

Masz pytania?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: "STUDIUM EDUKACJI I TWÓRCZOŚCI Ilona Chruślińska" Nip: 7321829533. Wypełniając powyższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez administratora danych w celach kontaktowych. Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Regulamin plików cookies