Kursy na wychowawcę kolonijnego Łódź - Studium Edukacji i twórczości

Kurs na rezydenta biura turystycznego

Rezydent opiekuje się turystami i nadzoruje przebieg wypoczynku w tym nadzoruje jakość wykonywanych usług i jest łącznikiem między turystami a organizatorem wycieczki.

 

Dla kogo kurs?

 • dobrze zorganizowanych
 • dyspozycyjnych
 • potrafiących pracować z ludźmi
 • odpowiedzialnych
 • cieszących się dobrym zdrowiem psychofizycznym
 • komunikatywnych
 • posługujących się z łatwością językami obcymi
 • cierpliwych, opanowanych, kulturalnych
 • dla osób chcących uczyć się przez całe życie( bo nauka nie kończy się na kursie)

Szczegóły kursu:

Terminy:

11.05.2024 ( sobota)

 8.06.2024 ( sobota)

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 501-590-120

Liczba godzin

12 godzin

Kadra prowadząca

Rezydent z wieloletnim doświadczeniem, pracownicy biur turystycznych, specjalista od wizerunku.

Kurs składa się z 5 modułów:

Moduł I: Turystyka

 

 • podstawowe informacje o turystyce
 • wiedza o świecie

 

Moduł II: Kultura i zwyczaje

 

 • elementy historii architektury, kultury i sztuki
 • współczesna kultura i zwyczaje, najchętniej odwiedzanych miejsc na świecie

 

Moduł III: Rezydent i jego praca

 

 • etyka zawodu
 • obowiązki i zadania rezydenta
 • uwarunkowania prawne
 • warunki pracy
 • terminologia międzynarodowa w turystyce
 • ubezpieczenie turystyczne
 • pomoc rezydenta w sytuacjach trudnych
 • postępowanie rezydenta w nagłych sytuacjach chorób i wypadków
 • współpraca z pracownikami hotelu, lokalnymi kontrahentami

 

Moduł IV: Organizacja i obsługa wypoczynku

 

 • analiza środowiska lokalnego i aktualizacja informacji o bliskich i pobliskich miejscach zakwaterowania turystów ( w tym zagospodarowanie hoteli w tablice i informatory) uaktualnienie atrakcji, środków lokomocji, pomocy medycznej, ważnych numerów telefonów
 • powitanie turystów na lotnisku / zadania i obowiązki rezydenta
 • zakwaterowanie i wykwaterowanie turystów
 • spotkanie informacyjne: efekt pierwszego spotkania, plan spotkania
 • narzędzia pracy
 • standardy obsługi turystów
 • skargi i reklamacje- jak je przyjąć i poprowadzić
 • dzień z pracy rezydenta
 • ekonomia w pracy rezydenta (zarobki, rozliczenie pracy)
 • zasady i zwyczaje panujące w hotelach Europy i Świata

 

Moduł V: Umiejętności psychospołeczne

 

 • autoprezentacja
 • praca z mikrofonem
 • komunikacja interpersonalna - werbalna i pozawerbalna( nawiązywanie kontaktu, podtrzymywanie, pozostawienie po sobie wrażenia)
 • kultura żywego słowa

 

Czas: 12 godzin

 

Formazajęć: wykłady, warsztaty, zajęcia praktyczne

 

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestniczenie w min.90% zajęć oraz zdanie egzaminu

 

Kurs zakończony jest uzyskaniem Certyfikatu  w wersji polskiej i angielskiej, potwierdzającego  przygotowanie do wykonywania zawodu rezydenta biura turystycznego.

Uzyskane w ten sposób przygotowanie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania . Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy rezydent został zarejestrowany numerem 422102.

Osoby prowadzące: /zespół międzynarodowy/- rezydent z wieloletnim doświadczeniem, pracownicy biur turystycznych, specjalista od wizerunku

Koszt: 499zł

Terminy: 

11.05.2024 ( sobota)

 8.06.2024 ( sobota)

Po uzyskaniu certyfikatu możecie ruszać w świat

Zdobyta wiedza i umiejętności zaczynają procentować niemal natychmiast

 

Zapraszamy do udziału w kursie

szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 501 590 120 ( pn- pt w godz.10.00-18.00)

Masz pytania?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: "STUDIUM EDUKACJI I TWÓRCZOŚCI Ilona Chruślińska" Nip: 7321829533. Wypełniając powyższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez administratora danych w celach kontaktowych. Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Regulamin plików cookies