Kursy na wychowawcę kolonijnego Łódź - Studium Edukacji i twórczości

Kurs kierownika wypoczynku z licencją Kuratorium Oświaty w Łodzi

Adresatem kursu na kierownika wypoczynku może być osoba:

  • pełnoletnia,
  • posiadająca wykształcenie średnie
  • niekarana w myśl art. 92p. ust.1 pkt 1

Uczestnicy zakwalifikowani do kursu zobowiązani są do uczestniczenia w wykładach i zajęciach praktycznych.

Szczegóły kursu:

Data najbliższego kursu


18/05/2024 r. - sobota 9.00 - 18.30

  8/06/2024 r. - sobota 9.00 - 18.30

 

Liczba godzin

10 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się w weekend

Godziny zajęć: 9.00-18.30

ZAŚWIADCZENIE WYDAWANE JEST W DNIU KURSU

Koszt: 270 zł

 

Kadra prowadząca zajęcia

to specjaliści z zakresu: medycyny, pierwszej pomocy, prawa oświatowego, wychowawcy wypoczynku, animatorzy kultury.

Program kursu na kierownika wypoczynku zgodny jest z:

  • art. 92r ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.)
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz. U.poz.452)
  • oraz Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym ( DZ. U. poz. 1629)

Kurs kończy się egzaminem nadającym uprawnienia państwowe. Egzamin składa się z części sprawdzającej Państwa wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu w formie ustnej oraz części praktycznej udzielenia pierwszej pomocy.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydaje się absolwentowi na drukach MEN, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016r.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku daje prawo do wykonywania funkcji kierownika wypoczynku na półkoloniach, koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej.

l.p.

Temat:

Liczba godzin

Formy realizacji

1

 

Planowanie pracy wychowawczej

1

wykład i zajęcia praktyczne

2

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

1) podział na grupy

2) wybór samorządu

3) rada kolonii – obozu

4) rozkład dnia

5) rada wychowawców

1

wykład i zajęcia praktyczne

3

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:

1) zdrowia i higieny

2) przejazdu na miejsce wypoczynku

3) trwania wypoczynku

4) przeciwpożarowym

5) korzystania z obszarów wodnych

6) poruszania się po drogach

7) wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)

8) norm żywienia

9) zasad obsługi urządzeń elektrycznych

10) zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

3

wykład i zajęcia praktyczne

 

11) pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

3

Zajęcia praktyczne

4

Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego

1

wykład i zajęcia praktyczne

5

Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)

1

wykład

Razem: 10 godzin

W tym:6

wykład i zajęcia praktyczne 

1

wykład

3

zajęcia praktyczne

 

Cena kursu na kierownika wypoczynku:

270 zł 

Rezerwacja miejsca:

Rezerwacji można dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 17.00 lub mailowo.
Kontakt: 501-590-120
Adres e-mail: seit-edu@wp.pl

Podczas rezerwacji mailowych proszę podać: imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia, numer telefonu, adres mailowy oraz nazwę i termin kursu.

Zachęcamy Państwa do wpłat na konto organizatora w ciągu 24 godzin od rezerwacji. Gwarantuje to Państwu udział w kursie oraz cenę w przypadku promocji.

Nr konta: 65 1160 2202 0000 0005 4349 5969 Bank Millennium

(treść: imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia, nazwa kursu)

Masz pytania?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: "STUDIUM EDUKACJI I TWÓRCZOŚCI Ilona Chruślińska" Nip: 7321829533. Wypełniając powyższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez administratora danych w celach kontaktowych. Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Regulamin plików cookies